X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

  اهمیت دید در هر پرواز1 

 

در هر پرواز با شرایط مختلف پروازی روبرو میشویم که در این جا به بررسی آنها میپردازیم.این موارد عبارتند از ردیابی چشمی اجتناب از تصادفات نقاط کور ناشی از طراحی هواپیما مقررات حق تقدم.علاوه بر اینها بعضی از مقررات هوانوردی فدرال مطرح شده و یک دید جامعو کلی از عوامل ایمنی پرواز بدست می آورید

 

یکی از مهمترین عوامل مورد بحث در ایمنی پرواز توانایی دید هواپیماهای دیگر در حال پرواز و اجتناب از برخورد آنهاست.در حال پرواز باید حداقل ۷۰%وقت را صرف رد یابی هواپیماهای دیگر کرد بعبارت دیگر باید در ۷۰%وقت پرواز به بیرون نگاه کرد.برای اینکه ردیابی مفید و موثر واقع شود باید روشی را انتخاب کرد که با نحوه ی عملکرد چشم سازگار باشد.بعنوان مثال برای اینکه میدان دید را از روی صفحه ی آلات دقیق به نقطه ای دوردست در خارج از هواپیما تغییر دهید

مدت زمان کوتاهی برای تطابق و تمرکز بر شیَی جدید لازم است.یکی دیگر از خصوصیات چشم این است که قسمت کوچکی از چشم قادر است تصاویر تطابق یافته را به صورت واضح و سریع به مغز بفرستد.از آنجایی که چشم ها در مدتی کوتاه و در مساحتی بسیار کم این تصاویر را تطابق میدهند.موثر ترین روش برای رد یابی این است که از یک سری حرکات مرتب و کوتاه و فاصله دار استفاده کرد.با استفاده از این روش میتوان همواره قسمتهایی از آسمان را در مرکز میدان دید خود قرار دادسازمان هوانوردی فدرال توصیه میکند که حرکات چشم شما از ۱۰درجه نباید تجاوز کندو حداقل برای یک ثانیه روی هر بخش متمرکز ساخت.البته باید اطمینان کرد که روش انتخابی به گونه ای باشد از داخل کابین تمام قسمت های آسمان تحت پوشش دید قرار گیرد.

عادت کردن به یک روش ردیابی موثر و مفید پدیده ای به نام نزدیک بینی موقت را جبران مینماید.این پدیده وقتی اتفاق میافتد که فرد در حال نگریستن به آسمان یک رنگی که در آن هیچ شی تغییر رنگ ویا طرح مخصوصی مشاهده نمیشود.پرواز در هوای غبار آلود ویا در شرایط دید کم یکل از این موارد است.در این شرایط چشمها فقط در فاصله ای حدود۱۰ تا۳۰ پا۱۰ تا۳۰متر متمرکز میشود.در چنین فاصله ای حتی لکه های روی شیشه ی هواپیما ممکن است شبیه به هواپیمای دیگری به نظربرسد ودر مقابل هواپیمای موجود در فاصله ی دورممکن است نامشخص باشد.در نزدیک بینی موقت برای اینکه هواپیما قابل رویت باشد باید ۲ تا ۳برابرنزدیک تر از فاصله ی واقعی باشد.اگر فرد احساس نزدیک بینی موقت کند باید میزان رد یابی خود را زیاد کرده وچشم خود را بطور متفاوت و متغیر در فواصل دور ونزدیم متمرکز کند.

 

هنگام پرواز به سمت خورشید تمرکز و برقراری تطابق در قسمتهای مختلف میدان دید ممکن است کار مشکلی باشدهمانطور که رانندگی اتومبیل رو به خورشید کار دشواری است.ولی میتوان برای کاهش تاثیر نور خورشید مسیر پروازی دیگری را انتخاب کرد و یا زمان حرکترا تغییر داد.همچنین بارها به تجربه خواهید آموخت که تمیزی شیشه ی جلو یا شیشه عینک توانایی شما رادر واضح دیدن اشیا بویزه در اشعه درخشان خورشید افزایش میدهد.به خاطر بسپارید که هنگامی که دو هواپیما مستقیما در یک مسیر تصادم و به طرف یکدیگر پرواز میکنند اگر سرعت هر دو مساوی و حدود ۱۵۰مایل در سرعت باشد مسافت یک چهارم مایل را در مدت ۳ثانیه به طرف همدیگر طی میکنند.این مدت زمان در حقیقت همان مدت زمان لازم برای دیدن و عکس العمل خلبان میباشد.این موضوع اهمیت پیدا کردن هواپیماهای دیکر را مشخص میکند.

 

دید پیرامونی نیز نقش عمدهای در ردیابی هواپیماهای دیگر ایفا میکند ودر تشخیص حرکات نسبی بسیار مفید است این نوع حرکت فقط زمانی پدیدار میشود که تجسس متوقف شود.زمانی که تجسس و ردیابی متوالی در قسمتهای مختلف فضا متوقف میشود.اولین نشانه ی خطر تصادف حرکت نسبی است.بنابراین باید به خاطر داشت که همواره در مورد هواپیمایی که ظاهرا نسبت به ما هیچ حرکتی ندارد هوشیار و مراقب بودچون احتمال برخورد بسیار زیاد است.البته قبل از اقدام فرار از تصادف لازم است که ارتفاع نسبی هواپیمای دیگر را تخمین زد.

باید به خاطر داشت که ممکن است خلبان هواپیمای دیگر ممکن است بجای رد یابی مشغول انجام کارهای دیگری باشدودر نتیجه عکس العمل او آنگونه که انتظار میرود نباشد.هنگام انجام عملی جهت جلوگیری از برخورد باید همواره به هواپیمای دیگر نگاه کرد و مراقب حرکات و مانورهای غیر عادی آن بود و در صورتی که حرکت غیر عادی انجام داد باید به منظور فرار از برخورد عکس العملی مناسب انجام داد.همچنین باید هوشیار بود که ممکن است خطر تصادف در یک زمان و نقطه ی معین بیش از یک مورد باشد.بطور کلی هر قدر برای پیدا کردن یک روش مناسب ردیابی وقت بیشتری صرف شود بعدها عمل ردیابی طبیعی تر جلوه میکند.استفاده از تکنیک های چشمی که در اینجا شرح داده شده است به فرد کمک میکند تا خطر تصادف را زودتر تشخیص داده و عکس العمل مناسب جهت جلوگیری از برخورد را انجام دهید.در ضمن شناخت و آگاهی به نقاط کور واقع در طراحی هواپیما آگاهی فرد را نسبت به میزان خطرات موجود افزایش میدهد

 

ادامه دارد ....

Google

در این وبلاگ
در کل اینترنت

جست و جوی گوگل

جست و جوی گوگل