X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

هواپیماها مانند اتومبیلها مشکلاتی در رابطه با نقاط کور دارند*ولی بعلت نوع طراحی خاص هواپیماها نقاط کور اهمیت ویزاای دارند.بعنوان نمونه در هواپیمای بال بالا دیدن منطقه ی بالای هواپیما مشکل است.در صورتی که دیدن منطقه ی زیر بدنه هواپیما یسیارساده است.از طرف دیگر در هواپیماهای بال پایین دیدن منطقه ی بالای هواپیما آسان و مشاهده ی قسمت پایین آن دشوار است.دانستن این مطلب در حین اوج گیری ویا فرود بسیار مهم است بویزه هنگام پرواز در محیط اطراف فرودگاه در حین چرخش نیز باید نکات ویزه ای را مد نظر داشت.یعنی قبل از شروع به چرخش باید به جهت چرخش نگاه کرد.در هواپیماهای بال پایین مشکل خاصی وجود ندارد.ولی در هواپیماهای بال بالا با کج کردن هواپیما بال مانع دید میشود.در این حالت با بالا آوردن آرام آن بال و نگاه کردن قبل از شروع چرخش میتوان از خالی بودن آن محیط از هواپیماهای دیگر مطمئن شد.

 

عملیات فرودگاهی:

هر نوع عملیات در حومه ی فرودگاهها نیازمند احتیاط فوق العاده است.حتی فرودگاههای دارای برج مراقبت یا برج کنترل نیز ممکن است بعلت وجود ترافیک هوایی بسیارسنگین خطر ناک باشد.حتی وجود برج مراقبت نیز نباید فرد را از از وظیفه ی دیدن و اجتناب از برخورد با هواپیماهای دیگر غافل کند بلکه در بعضی موارد فرد باید هشیارتر نیز باشد.در فرودگاههای فاقد برج و بدون کنترل مشکلات دیگری نیز وجود دارد.در این نوع فرودگاه ها ممکن است با ترکیبی از انواع هواپیماهای آزوایشی گلایدرها و حتی هواپیماهای بدون رادیو مواجه شوید.این گونه تنوع در هواپیماها شانس قرار گرفتن آنها را در نقاط کور هواپیماها افزایش میدهد و این موضوع در حین تقرب و فرود به یک مشکل جدی تبدیل میشود.

اگر یک هواپیمای بال بالا مشغول اوج گیری و خروج از فرودگاه باشد نقطه ی کور ایجاد شده توسط بالها اجازه نمیدهد که منطقه ی بالای سردیده شود.درهوان لحظه شاید یک هواپیمای بال پایین در حال فرود و نشستن و خلبان آن نیز باید نتواند منطقه ی زیر بال را ببیند.بهترین روش برای کاهش احتمالی خطر و تصادف هنگام فرود لاتین و اجتناب از اوج گیری و یا فرود با زاویه زیاد است.یا اوج گیری انجام پروازبصئرت مارپیچ یا بصورت حرف s است

اوج گیری با سرعت زیاد این امکان را فراهم میکند که از بالای منطقه ی درپوش موتوردید بیشتری داشت.اوج گیری با سرعت زیاد این امکان را فراهم میکند که از بالای منطقه ی در پوش موتور دید بیشتری داشت.همینطور اوج گیری با زاویه ی کم وسعت دید را افزایش میدهد.هنگام پرواز با یک هواپیمای بال پایین باید فرود را طوری تنظیم کرد که زاویه ی فرود زیاد شدید نباشد و مجبور به انجام پرواز مارپیچ جهت کم کردن ارتفاع نباشیم.                                               

Google

در این وبلاگ
در کل اینترنت

جست و جوی گوگل

جست و جوی گوگل