X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

پایداری استاتیکی و نقش آن در ایمنی پرواز

 

پایداری استاتیکی (Static Stability )

 

سه نوع پایداری استاتیکی وجود دارد. این پایداریها شامل پایداری استاتیکی٬ ناپایداری استاتیکی  (Statically unstable) و خنثی ( Neutarl ) است. هرسه نوع در شکل نشان داده شده اند.توپ داخل ظرف معرف پایداری استاتیکی است اگر آن را از موقعیت اولیه خود جابجا کنیم٬ تمایل به بازگشت دارد.

 

افزایش شیب دیوارخ های ظرف باعث افزایش پایداری می شود. اگر ظرف را برعکس کنیم ناپایداری استاتیکی حاصل می شود. چنانچه توپ از مرکز ظرف جابجا شود٬ تمایل به ادامه مسیر دارد. توپ موجود بر روی میز صاف معرف پایداری خنثی است.اگر توپ از وضعیت اولیه خود منحرف شود٬ تمایل به ماندن در وضعیت جدید خود را دارد.

 

برای یک هواپیما٬ پایداری استاتیکی بدان معنی است که اگر توده ای از هوا یا جریان متلاطم هوا باعث تغییر در حالت فعلی مانند جهت آن بشود٬ یک نیروی بازگرداننده در آن به وجود می آید. هواپیماهای هوانوردی عمومی و یا تجاری٬ اگر بدرستی متعادل(Trim) شده باشند٬ پس از برخورد با توده متلاطم هوا و یا تغییرات ناگهانی در سطوح کنترل ٬ به پرواز مستقیم الخط یکنواخت باز می گردند. مواردی اتفاق افتاده که خلبان در حین پرواز به خواب رفته است و هواپیما بدون استفاده از خلبان خودکار (Autopilot) به کروز خود ادامه داده است. حتی لیندبرگ در طول پرواز انفرادی خود بر فراز آتلانتیک به خواب کوتاهی فرو رفت ٬ اما وی زنده ماند تا به نقل پرواز خود بپردازد.

 

پایداری با تعادل نباید اشتباه گرفته شود. هواپیما زمانی متعادل است که گشتاور ( Torque ) خالصی به آن وارد نشود. پایداری٬ تمایل هواپیما به بازگشت به وضعیت قبلی خود پس از مواجه با اغتشاش است.

 

پایداری طولی٬ تمایل هواپیما به بازگشت به یک وضعیت پیچ خاص پس از مواجه با غاتشاش است.

Google

در این وبلاگ
در کل اینترنت

جست و جوی گوگل

جست و جوی گوگل