X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
گواهینامه های خلبانی

 

 

  

بر اساس استانداردهای هوانوردی گواهینامه های مختلفی برای خلبانان  بنا به آموزش ها و آزمون های برگزار شده، صادر می شود که البته تعاریف آنها در کشور های مختلف تا حدودی با یکدیگر متفاوت است. مهمترین این گواهینامه هاعبارتند از:

 

 

 

 

گواهینامه خلبانی شخصیPPL:

دارنده این گواهینامه تنها مجاز به پرواز شخصی و غیر تجاری است . بدین معنی که مجاز به دریافت دستمزد به ازای پرواز خود نیست. بنابراین دارنده PPL می تواند خود به تنهائی و یا با همراهانی که از آنها دستمزدی دریافت نمی کند، به پرواز در آید.

 

 

 

 

گواهینامه خلبان تجاریCPL:

دارنده این گواهینامه مجاز به پروازهای تجاری نیز هست. اما تنها با هواپیمائی که درFlight Manual آنها تصریح شده باشد که به یک خلبان نیاز دارند. در مورد هواپیماهای با دو خدمه پروازی، دارنده CPL می تواند به عنوان کمک خلبان ،پرواز نماید.بدین ترتیب دارنده این گواهینامه اغلب حق ندارد به عنوان خلبان اول برای خطوط هوائی پرواز کند.

 

 

 

 

گواهینامه خلبان مسافری(ATPL):

دارنده این گواهینامه می تواند به عنوان سر خلبان، با هواپیمائی که نیازمند چند خدمه پروازی هستند نیز به پرواز در آید.

 

 

 

 

علاوه بر گواهینامه های فوق، گواهینامه های دیگری نیز وجود دارند که برای هواپیماهای خاص ( مانند گلایدر، کایت موتوردار و ....) صادر می شوند. همچنین برای خلبانان هواپیماهای مسافربری علاوه بر دارا بودن گواهینامه های عمومی خلبانی لازم است تا خلبانان گواهینامه های مربوط به نوع خاص هواپیمای مورد نظر را نیز دریافت کنند.

Google

در این وبلاگ
در کل اینترنت

جست و جوی گوگل

جست و جوی گوگل